خدمات مشتریان ویژه

خدمات مشتریان ویژه :

کاربران سایت اینترنتی پرشیآپوتک پس از عضویت در سایت در گروه کاربران عمومی عضویت می گیرند بعد از اولین خرید بر اساس علاقه مندی به محصولات از تخفیفات و کوپن های تخفیف بهرمند می شوند.

هر مشتری پس از ورود به کاربری خود میتواند تخفیفات منظور شده برای هر محصول را مشاهده و اقدام به خرید کند بدیهی است تخفیفات ذکر شده پس از ورود به کاربری قابل مشاهده است.

تخفیف ها به سه روش اعمال می شود :

1)حراج

2)جشنواره

3)کوپن تخفیف