مشخصات فنی کپسول رودیورتیک (دفع سنگ کلیه و مجاری ادراری)

نقد و بررسی اجمالی

دیورتیک
 رفع التهابات کلیه و مجاری ادراری
 دفع سنگ کلیه
روش مصرف :هر 8 ساعت 2 عدد کپسول با معده خالی میل شود.
هشدار مصرف :- این دارو در زنان باردار و کودکان زیر 12 سال ممنوعیت مصرف دارد.

ثبت نظر نظر خود را در مورد محصول مطرح نمایید