پیشگیری ,کنترل ودرمان  آنفلوانزا

آموزش مردمی پیشگیری ,کنترل ودرمان  آنفلوانزا

آنفلوانزای فصلی seasonal

ازانسان به انسان منتقل میشود.

درصورت ابتلامعمولا عارضه خاصی ندارد وبهبودی حاصل میگردد.

واکسن آن در دسترس است وبرای افراد خاصی توصیه میشود.

 

آنفلوانزای پاندمیک (جهانگیری)pandemic

ظهورگونه ای جدید از ویروس آنفلوانزا (ناشناخته برای سیستم ایمنی بدن)ابتلای تعداد زیادانسان ها

شیوع بالای آن میتواند منجر به همه گیری جهانی(پاندمی) گردد.

اقشارمختلف جامعه را درگیرمیکند به دلیل کاهش نیروی انسانی ارایه دهنده خدمات،میتواند باعث اختلال در امور اجتماع گردد.

وقوع پاندمی،موارد بالای ابتلا ومرگ ومیر را به همراه خواهد داشت.

واکسن موثر و بی خطر،حداقل شش ماه پس از بروز پاندمی میتواند در دسترس قرار گیرد.

 

آنفلوانزای پرندگانAvian

به طور معمول در بین پرندگان اتفاق می افتد.

ویروس این بیماری از نوع H5N1بسیار کشنده است.

میتواند از پرنده به انسان منتقل شود.

ابتلای انسان به این بیماری بسیارخطرناک است ومرگ و میربالایی دارد.

ایمنی انسان نسبت به این نوع آنفلوانزا وجود ندارد.

واکسن آن در دسترس نیست.

علایم بالینی آنفلوانزا درانسان:

سه علامت اصلی: تب(تب بیش از 38 درجه اصلی ترین علامت بیماری است)-گلو درد-سرفه

علایم کمکی:بی اشتهایی-تهوع-استفراغ-اسهال-احساس کوفتگی(درد های استخوانی-عضلانی)-لرز-احساس ضعف وخستگی-سردرد-آبریزش بینی-احساس گرفتگی بینی وعطسه

 

نکاتی درمورد تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی:

-اوایل پاییز

-ایجادایمنی دوهفته بعداز تزریق

-ضرورت تکرار واکسیناسیون هرسال (زیرا ویروس هرسال باسال قبل میتواند متفاوت باشد)

رعایت قوانین زنجیره سرد تا زمان مصرف واکسن

ابتلا به آنفلوانزا در گروه پر خطر،خطرناک است.لذا توصیه میشود قبل از شروع فصل سرما وافزایش شیوع بیماری ،واکسن آنفلوانزای فصلی را تزریق نمایند.

 

مهم ترین راه انتقال بیماری وچند توصیه؟

استنشاق قطرات تنفسی آلوده

بنابراین:هنگام سرفه وعطسه جلوی بینی ودهان خود رابگیرید تا از انتشار آلودگی جلوگیری شود.

درصورت ابتلا از حظور درمحل های پرجمعیت خودداری کنید.

شستشوی دست با آب و صابون پس از تماس با بیماران

 

آنفلوانزا درچه شرایطی جهانگیر میشود؟

1-ایجاد زیر گروه جدیدی از ویروس A با منشاء حیوانی ویا انسانی

2-کسب قابلیت بیماری زایی درانسانها

3-کسب قابلیت انتشار آسان بین انسانها

 

 

آنفلوانزای  H1N1   A(خوکی)

ویروس بیماری از گروه A وزیر گروه H1N1می باشد.

قابلیت بیماری زایی در خوک وانسان را دارد

نحوه ی انتشار:به صورت انسان به انسان ودر سطح جهانی

راه انتقال: کاملا مشابه راههای انتقال آنفلوانزای فصلی

ازجمله:(سرفه-عطسه-لمس سطوح واشیاء آلوده و متعاقبا تماس دست آلوده با دهان وچشم وبینی )

 

راه های پیشگیری

همان راه های پیشگیری از آنفلوانزای فصلی است از جمله:

-مراجعه به پزشک در صورت شدید بودن سه علامت اصلی آنفلوانزا

-استراحت در منزل با توصیه پزشک

پوشاندن دهان وبینی با دستمال کاغذی به هنگام عطسه وسرفه وانداختن دستمال کاغذی مصرف شده در ظرف آشغال در بسته

-شستشوی مکرر دستهابا آب وصابون به مدت 20-30ثانیه ،خصوصا بعداز سرفه وعطسه

-خود داری از تماس دست های آلوده با چشمها وبینی ودهان

-پرهیز از تماس نزدیک (کمتر از یک متر)با افراد بیمار وکلیه رفتار هایی که باعث تماس نزدیک میشوند،شامل درآغوش گرفتن،بوسیدن ودست دادن.

خودداری از مسافرت های بی مورد مخصوصا به مناطق آلوده

-عدم حضور در اجتماعات در صورت ابتلا به بیماری

 

آنفلوانزای پرندگان

-آنفلوانزای پرندگان نوع دیگری از آنفلوانزا است.

-عامل این بیماری ویروس H5N1است واز زیرگروه های نوع Aمیباشد.

-ایجاد بیماری وهمه گیری در پرندگان وخطر سرایت به انسان

-بیماری زایی شدید ومیزان کشندگی بالا در پرندگان وانسان

 

راه های انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان

-انتقال ویروس از پرنده آلوده به پرنده سالم

از طریق:فضولات،ترشحات وقطرات مجاری تنفسی وچشم

-انتقال از پرنده به انسان

از طریق: فضولات وترشحات پرنده آلوده هنگام ذبح،کندن پرها،آماده کردن برای پخت،مصرف گوشت یا تخم خام یانیم پز پرندگان آلوده

-انتقال مکانیکی

از طریق:بدن وپاهای حیوانات جونده،باد،وسایل نقلیه،اشیاء آلوده،کفش های کارگران مرغداری،حشرات،آب آلوده به فضولات پرنده

-انتقال از انسان به انسان

ویروس قابلیت انتقال آسان انسان به انسان را پیدا کند.

 

علائم بیماری آنفلوانزای پرندگان درپرندگان

دوره نهفتگی:کمتر از یک ساعت تا 3 روز

نوع خفیف:ریختن پرهای پرندگان،عطسه،آبریزش بینی،اشک ریزش،سرفه،بی اشتهایی،اسهال،کاهش تولیدتخم،نرم شدن پوسته تخم مرغ،تغییررنگ تاج وریش وساق پاها

نوع شدید:شروع ناگهانی تلفات باروند افزایشی

 

علائم بیمارمشکوک به آنفلوانزا در انسان

دوره نهفتگی:یک الی دو روز

سه شاه علامت:تب،گلودرد،سرفه

علائم کمکی:بی اشتهایی،تهوع،استفراغ،اسهال،احساس کوفتگی(دردهای استخوانی،عضلانی)،لرز،احساس ضعف وخستگی،سردرد،آبریزش بینی،احساس گرفتگی بینی

درموارد شدید:ذات الریه=مرگ

 

فرد مشکوک به آنفلوانزای پرندگان کیست؟

فردی است که علاوه بر داشتن سه علامت اصلی(تب،گلودرد،سرفه) شواهد اپیدمیولوژیک مثبت(سابقه تماس با پرنده آلوده،بیمار،یا تلف شده یا مشاغلی که با پرندگان سروکار دارند)را ذکر میکند

 

چرا انفلوانزای پرندگان خطرناک است؟

1)تلفات سنگین درپرندگان وخسارت به صنعت پرورش طیور

2)بیماری زایی درانسانها

3)بیماری شدید ومرگ ومیر بالا درموارد ابتلا

4)خطر به دست آوردن قابلیت انتقال انسان به انسان

5)احتمال ایجاد نوع جدیدی از ویروس _بسیار کشندهبا قابلیت انتقال بالا)

 

رفتارهای مخاطره آمیز از نظر ابتلا به آنفلوانزای پرندگان چیست؟

1)ذبح پرندگان درمنزل

2)تماس نزدیک با پرندگان وفضولات آنها

3)نگهداری پرندگان درمنزل بدون استفاده از توری ومحافظ

4)پرکندن پرنده (مرغ وسایر پرندگان)بدون دستکش

5)طبخ ناکافی (نیم پز)پرنده وتخم آن

6)ناکافی بودن شستشوی دستها با آب وصابون

7)نقل وانتقال وتجارت پرندگان،بدون رعایت موازین بهداشتی

8)شکارپرندگان وحشی

آموزش مردمی پیشگیری ,کنترل ودرمان  آنفلوانزا

آنفلوانزای فصلی seasonal

ازانسان به انسان منتقل میشود.

درصورت ابتلامعمولا عارضه خاصی ندارد وبهبودی حاصل میگردد.

واکسن آن در دسترس است وبرای افراد خاصی توصیه میشود.

 

آنفلوانزای پاندمیک (جهانگیری)pandemic

ظهورگونه ای جدید از ویروس آنفلوانزا (ناشناخته برای سیستم ایمنی بدن)ابتلای تعداد زیادانسان ها

شیوع بالای آن میتواند منجر به همه گیری جهانی(پاندمی) گردد.

اقشارمختلف جامعه را درگیرمیکند به دلیل کاهش نیروی انسانی ارایه دهنده خدمات،میتواند باعث اختلال در امور اجتماع گردد.

وقوع پاندمی،موارد بالای ابتلا ومرگ ومیر را به همراه خواهد داشت.

واکسن موثر و بی خطر،حداقل شش ماه پس از بروز پاندمی میتواند در دسترس قرار گیرد.

 

آنفلوانزای پرندگانAvian

به طور معمول در بین پرندگان اتفاق می افتد.

ویروس این بیماری از نوع H5N1بسیار کشنده است.

میتواند از پرنده به انسان منتقل شود.

ابتلای انسان به این بیماری بسیارخطرناک است ومرگ و میربالایی دارد.

ایمنی انسان نسبت به این نوع آنفلوانزا وجود ندارد.

واکسن آن در دسترس نیست.

علایم بالینی آنفلوانزا درانسان:

سه علامت اصلی: تب(تب بیش از 38 درجه اصلی ترین علامت بیماری است)-گلو درد-سرفه

علایم کمکی:بی اشتهایی-تهوع-استفراغ-اسهال-احساس کوفتگی(درد های استخوانی-عضلانی)-لرز-احساس ضعف وخستگی-سردرد-آبریزش بینی-احساس گرفتگی بینی وعطسه

 

نکاتی درمورد تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی:

-اوایل پاییز

-ایجادایمنی دوهفته بعداز تزریق

-ضرورت تکرار واکسیناسیون هرسال (زیرا ویروس هرسال باسال قبل میتواند متفاوت باشد)

رعایت قوانین زنجیره سرد تا زمان مصرف واکسن

ابتلا به آنفلوانزا در گروه پر خطر،خطرناک است.لذا توصیه میشود قبل از شروع فصل سرما وافزایش شیوع بیماری ،واکسن آنفلوانزای فصلی را تزریق نمایند.

 

مهم ترین راه انتقال بیماری وچند توصیه؟

استنشاق قطرات تنفسی آلوده

بنابراین:هنگام سرفه وعطسه جلوی بینی ودهان خود رابگیرید تا از انتشار آلودگی جلوگیری شود.

درصورت ابتلا از حظور درمحل های پرجمعیت خودداری کنید.

شستشوی دست با آب و صابون پس از تماس با بیماران

 

آنفلوانزا درچه شرایطی جهانگیر میشود؟

1-ایجاد زیر گروه جدیدی از ویروس A با منشاء حیوانی ویا انسانی

2-کسب قابلیت بیماری زایی درانسانها

3-کسب قابلیت انتشار آسان بین انسانها

 

آنفلوانزای  H1N1   A(خوکی)

ویروس بیماری از گروه A وزیر گروه H1N1می باشد.

قابلیت بیماری زایی در خوک وانسان را دارد

نحوه ی انتشار:به صورت انسان به انسان ودر سطح جهانی

راه انتقال: کاملا مشابه راههای انتقال آنفلوانزای فصلی

ازجمله:(سرفه-عطسه-لمس سطوح واشیاء آلوده و متعاقبا تماس دست آلوده با دهان وچشم وبینی )

 

راه های پیشگیری

همان راه های پیشگیری از آنفلوانزای فصلی است از جمله:

-مراجعه به پزشک در صورت شدید بودن سه علامت اصلی آنفلوانزا

-استراحت در منزل با توصیه پزشک

پوشاندن دهان وبینی با دستمال کاغذی به هنگام عطسه وسرفه وانداختن دستمال کاغذی مصرف شده در ظرف آشغال در بسته

-شستشوی مکرر دستهابا آب وصابون به مدت 20-30ثانیه ،خصوصا بعداز سرفه وعطسه

-خود داری از تماس دست های آلوده با چشمها وبینی ودهان

-پرهیز از تماس نزدیک (کمتر از یک متر)با افراد بیمار وکلیه رفتار هایی که باعث تماس نزدیک میشوند،شامل درآغوش گرفتن،بوسیدن ودست دادن.

خودداری از مسافرت های بی مورد مخصوصا به مناطق آلوده

-عدم حضور در اجتماعات در صورت ابتلا به بیماری

 

آنفلوانزای پرندگان

-آنفلوانزای پرندگان نوع دیگری از آنفلوانزا است.

-عامل این بیماری ویروس H5N1است واز زیرگروه های نوع Aمیباشد.

-ایجاد بیماری وهمه گیری در پرندگان وخطر سرایت به انسان

-بیماری زایی شدید ومیزان کشندگی بالا در پرندگان وانسان

 

راه های انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان

-انتقال ویروس از پرنده آلوده به پرنده سالم

از طریق:فضولات،ترشحات وقطرات مجاری تنفسی وچشم

-انتقال از پرنده به انسان

از طریق: فضولات وترشحات پرنده آلوده هنگام ذبح،کندن پرها،آماده کردن برای پخت،مصرف گوشت یا تخم خام یانیم پز پرندگان آلوده

-انتقال مکانیکی

از طریق:بدن وپاهای حیوانات جونده،باد،وسایل نقلیه،اشیاء آلوده،کفش های کارگران مرغداری،حشرات،آب آلوده به فضولات پرنده

-انتقال از انسان به انسان

ویروس قابلیت انتقال آسان انسان به انسان را پیدا کند.

 

علائم بیماری آنفلوانزای پرندگان درپرندگان

دوره نهفتگی:کمتر از یک ساعت تا 3 روز

نوع خفیف:ریختن پرهای پرندگان،عطسه،آبریزش بینی،اشک ریزش،سرفه،بی اشتهایی،اسهال،کاهش تولیدتخم،نرم شدن پوسته تخم مرغ،تغییررنگ تاج وریش وساق پاها

نوع شدید:شروع ناگهانی تلفات باروند افزایشی

 

علائم بیمارمشکوک به آنفلوانزا در انسان

دوره نهفتگی:یک الی دو روز

سه شاه علامت:تب،گلودرد،سرفه

علائم کمکی:بی اشتهایی،تهوع،استفراغ،اسهال،احساس کوفتگی(دردهای استخوانی،عضلانی)،لرز،احساس ضعف وخستگی،سردرد،آبریزش بینی،احساس گرفتگی بینی

درموارد شدید:ذات الریه=مرگ

 

فرد مشکوک به آنفلوانزای پرندگان کیست؟

فردی است که علاوه بر داشتن سه علامت اصلی(تب،گلودرد،سرفه) شواهد اپیدمیولوژیک مثبت(سابقه تماس با پرنده آلوده،بیمار،یا تلف شده یا مشاغلی که با پرندگان سروکار دارند)را ذکر میکند

 

چرا انفلوانزای پرندگان خطرناک است؟

1)تلفات سنگین درپرندگان وخسارت به صنعت پرورش طیور

2)بیماری زایی درانسانها

3)بیماری شدید ومرگ ومیر بالا درموارد ابتلا

4)خطر به دست آوردن قابلیت انتقال انسان به انسان

5)احتمال ایجاد نوع جدیدی از ویروس _بسیار کشندهبا قابلیت انتقال بالا)

 

رفتارهای مخاطره آمیز از نظر ابتلا به آنفلوانزای پرندگان چیست؟

1)ذبح پرندگان درمنزل

2)تماس نزدیک با پرندگان وفضولات آنها

3)نگهداری پرندگان درمنزل بدون استفاده از توری ومحافظ

4)پرکندن پرنده (مرغ وسایر پرندگان)بدون دستکش

5)طبخ ناکافی (نیم پز)پرنده وتخم آن

6)ناکافی بودن شستشوی دستها با آب وصابون

7)نقل وانتقال وتجارت پرندگان،بدون رعایت موازین بهداشتی

8)شکارپرندگان وحشی


روش تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی:


1-      واکسن باید در یخچال و طبقه میانی نگهداری شود. مقدرا واکسن نیم سی سی می باشد .
2-      قبل از تزریق ان را به دمای محیط برسانید.
3-      برای برداشتن کاپ(سرسوزن) حتما" سرنگ را طوری عمود بگیرید که نوک سوزن به سمت بالا باشد.
4-      محل تزریق را بازوی غیر غالب ( بازوی چپ ) انتخاب کنید وقبلا" محل تزریق را با آب و صابون شستشو دهید.
5-      از یک پنبه خشک (بدون الکل ) استفاده کنید .
6-      به هیچ وجه  سرنگ واکسن را هواگیری نکنید .
7-   برای تزریق واکسن ، کمی پوست بازو را به بالا بکشید و با زاویه عمود ان را تزریق کنید و کاملا خالی نمایید . برای افراد لاغرتر می توانید کمی به سوزن زاویه بدهید .در هر حال باید زیر جلدی عمیق تزریق شود.
8-   بهتر است هنگام تزریق فرد دست خود رابه روی سینه قرار دهد و بعد از تزریق دست خود را به ارامی شل کرده و در کنار خود قرار دهد. محل تزریق را ماساژ ندهید . هرگونه فشار اضافه می تواند مقداری از واکسن را به خارج براند .


نکات ویژه:
در صورتیکه هنگام برداشتن سرسوزن لاستیکی سرنگ واکسن ، جهت آن عمود رو به بالا نباشد (سوزن به سمت بالا) مقداری از محلول واکسن به علت ایجاد فشار منفی به بیرون کشیده می شود (حدود 1/0 سی سی ). ولی اگر عمود رو به بالا باشد به جهت اینکه هوای داخل سرنگ انتهای بالای سرنگ را می پوشاند محلول به بیرون کشیده نمی شود .
اگر قبل از تزریق ،سرنگ واکسن هواگیری شود حدود 2/0 سی سی از محلول داخل سرنگ، بعد از اتمام تزریق (خالی کردن سرنگ ) در فضای داخل نیدل باقی می ماند .اگر بعد از تزریق پیستون را به عقب بکشید متوجه می شوید که مقداری از محلول در داخل سرنگ گیر افتاده است . اگر هنگام تزریق سرنگ عمود رو به پایین گرفته شود در انتهای تزریق این فضای داخل نیدل از هوا پرشده و تمام محلول به بدن فرد وارد می شود .
عدم رعایت دو نکته فوق حدود 3/0 سی سی از محلول واکسن را هدر می دهد .و 2/0 سی سی به فرد تزریق می شود .که در عمل فاقد کارایی است . چون این مقدار واکسن حتی برای نوزادان کافی نمی باشد .
استفاده از پنبه الکل برای تزریق واکسنها مخصوصا" واکسنهای میکربی توصیه نمی شود . چون  در صورت نفوذ به داخل ،باعث بی اثر شدن قسمتی از ماده فعال واکسن می گردد .
به دلیل احتمال شروع درد بازو بعد از تزریق واکسن (تا 48 ساعت اول) بهتر است از بازوی غیر غالب( بیشتر افراد بازوی چپ) استفاده شود تا اولا" باعث مشکل در انجام کار نگردد و ثانیا فشار به بازو هنگام کار ، باعث بیرون زدن واکسن نشود .
برای افرادیکه علائم سرماخوردگی دارند تازمان رفع کامل علائم تزریق واکسن آنفلوانزا مجاز نمی باشد .
برای افرادیکه سیستم ایمنی ضعیف دارند یا از کورتون استفاده کرده اند واکنش بدن به ماده فعال واکسن کافی نبوده و تزریق دوز بوستر(یادآور) یک تا چهار ماه بعد توصیه می گردد .برای تمام افراد برای دفعه اول واکسیناسیون، ایمنی کامل نبوده و در بعضی افراد فاقد ایمنی خواهد بود .در اینصورت تزریق دوز بوستر(یادآور) یک تا چهار ماه بعد از آن توصیه می شود

دانلود فایل

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)